Pertoltice pod Ralskem / neoficiální web

Sčítání obyvatel 1921 – po jednotlivých domech

Po několika hodinách práce Vám už můžu předložit sčítací archy z roku 1921 z Pertoltic pod Ralskem (Barzdorf am Rollberge) a to dle jednotlivých čísel popisných ze soudního okresu Mimoň (Niemes).

Nejprve je vždy Sběrný arch domovní ( Haussammelbogen) a za ním Sčítací arch (Zählbogen).

Odsun německého obyvatelstva po druhé světové válce a příchod nových přistěhovalců je velmi čtivě popsán v povídání Osvalda Honse na www.mimon.cz

V roce 1921 bylo v Pertolticích pod Ralskem 155 domů a 782 obyvatel. 

Pozn. – v průběhu let některé domy zanikly a ač se od určitého roku nesmějí opakovaně přidělovat čísla popisná (pokud dům nestojí v místě zaniklého), tak se tak stalo a některá čísla popisná se přemístila jinam. Ale takových domů je jak šafránu, tak to zas tolik nevadí. 

Z historie si dovolím jednu zajímavou zmínku k názvu obce, neboť ve vyhlášce z 3.11.1911 č. 79/1911 z.z. byl publikován výnos ministerstva vnitra z 22.11.1911 č. 35, jímž se povoluje změna německého názvu Pertoltice (Barzdorf) na Barzdof am Rollberge. Český název byl zachován.

A ještě jedna zajímavost v čp. 47 najdete rodinu Josefa Kirschnera, nar. 16.6.1829, bývalého majitele hospodářství. Zaujímal od roku 1879 do 1900 místo poslance říšské rady, zastupoval zde venkovské obce okresu Lípa, Bor, Jablonné, Chrastava, Dubá, Bělá a Mimoň, pracoval až do roku 1886 jako starosta obce, byl členem c.k. okresní školní rady v Lípě a okresního zastupitelstva v Mimoni, kde byl v roce 1894 zvolen okresním hejtmanem a náležel ve svých posledních letech života jako člen výboru k německé sekci zemské kulturní rady v Čechách. Zemřel 6.února 1901. Více na wikipedii.

Vývoj počtu trvalých obyvatelů obce
1869 – 713, 1880 – 715, 1890 – 690, 1900 – 737, 1910 – 792, 1921 – 782, 1930 – 809, 1950 – 472, 1961 – 534, 1970 – 503, 1980 – 389, 1991 – 262
Vývoj 2000 – 2013 ženy/muži
2000 – 308 z toho 147/161, 2001 – 315 z toho 146/169, 2002 – 315 z toho 143/172, 2003 – 327 z toho 148/179, 2004 – 331 z toho 145/186, 2005 – 338 z toho 153/185, 2006 – 354 z toho 165/189, 2007 – 362 z toho 170/192, 2008 – 380 z toho 177/203, 2009 – 391 z toho 174/217, 2010 – 398 z toho 179/219, 2011 – 381 z toho 172/209, 2012 – 388 z toho 176/212, 2013 – 387 z toho 178/209
Stav k 1.1.2017 – 422 obyvatelů obce

Pokud by někdo chtěl nějaký konkrétní sčítací arch v lepší kvalitě, tak mi napište na martin.smolik@seznam.cz

A na co se podívat v archivu dál ? 

  1. Archiv obce Pertoltice pod Ralskem (1823 – 1915) – Kronika obce a nájemní smlouva mlýna.
  2. Místní národní výbor Pertoltice pod Ralskem (1945 – 1960) – Zápisy ze schůzí, podací protokoly, volby, národní správa, konfiskace, evidence obyvatel, národní škola, osvětová beseda, spolky, obchod a služby, evidence zemědělské půdy, lesní hospodářství a myslivost, výstavba, komunikace, rozpočtová agenda, účetní knihy.
  3. Obecná a národní škola dvoutřídní v Pertolticích pod Ralskem – Základní devítiletá škola (1945 – 1974) – Třídní výkazy, školní kronika, osobní spisy učitelů, zápisy z učitelských porad, inspekční zprávy, hodnocení práce školy školní budova.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blog o dění v obci, ale taky mimo ni.