Pertoltice pod Ralskem / neoficiální web

Sčítání obyvatel 1921 – po jednotlivých domech

Po několika hodinách práce Vám už můžu předložit sčítací archy z roku 1921 z Pertoltic pod Ralskem (Barzdorf am Rollberge) a to dle jednotlivých čísel popisných ze soudního okresu Mimoň (Niemes).

Nejprve je vždy Sběrný arch domovní ( Haussammelbogen) a za ním Sčítací arch (Zählbogen).

Odsun německého obyvatelstva po druhé světové válce a příchod nových přistěhovalců je velmi čtivě popsán v povídání Osvalda Honse na www.mimon.cz

V roce 1921 bylo v Pertolticích pod Ralskem 155 domů a 782 obyvatel. 

Pozn. – v průběhu let některé domy zanikly a ač se od určitého roku nesmějí opakovaně přidělovat čísla popisná (pokud dům nestojí v místě zaniklého), tak se tak stalo a některá čísla popisná se přemístila jinam. Ale takových domů je jak šafránu, tak to zas tolik nevadí. 

Z historie si dovolím jednu zajímavou zmínku k názvu obce, neboť ve vyhlášce z 3.11.1911 č. 79/1911 z.z. byl publikován výnos ministerstva vnitra z 22.11.1911 č. 35, jímž se povoluje změna německého názvu Pertoltice (Barzdorf) na Barzdof am Rollberge. Český název byl zachován.

A ještě jedna zajímavost v čp. 47 najdete rodinu Josefa Kirschnera, nar. 16.6.1829, bývalého majitele hospodářství. Zaujímal od roku 1879 do 1900 místo poslance říšské rady, zastupoval zde venkovské obce okresu Lípa, Bor, Jablonné, Chrastava, Dubá, Bělá a Mimoň, pracoval až do roku 1886 jako starosta obce, byl členem c.k. okresní školní rady v Lípě a okresního zastupitelstva v Mimoni, kde byl v roce 1894 zvolen okresním hejtmanem a náležel ve svých posledních letech života jako člen výboru k německé sekci zemské kulturní rady v Čechách. Zemřel 6.února 1901. Více na wikipedii.

Vývoj počtu trvalých obyvatelů obce
1869 – 713, 1880 – 715, 1890 – 690, 1900 – 737, 1910 – 792, 1921 – 782, 1930 – 809, 1950 – 472, 1961 – 534, 1970 – 503, 1980 – 389, 1991 – 262
Vývoj 2000 – 2013 ženy/muži
2000 – 308 z toho 147/161, 2001 – 315 z toho 146/169, 2002 – 315 z toho 143/172, 2003 – 327 z toho 148/179, 2004 – 331 z toho 145/186, 2005 – 338 z toho 153/185, 2006 – 354 z toho 165/189, 2007 – 362 z toho 170/192, 2008 – 380 z toho 177/203, 2009 – 391 z toho 174/217, 2010 – 398 z toho 179/219, 2011 – 381 z toho 172/209, 2012 – 388 z toho 176/212, 2013 – 387 z toho 178/209
Stav k 1.1.2017 – 422 obyvatelů obce

Pokud by někdo chtěl nějaký konkrétní sčítací arch v lepší kvalitě, tak mi napište na martin.smolik@seznam.cz

A na co se podívat v archivu dál ? 

  1. Archiv obce Pertoltice pod Ralskem (1823 – 1915) – Kronika obce a nájemní smlouva mlýna.
  2. Místní národní výbor Pertoltice pod Ralskem (1945 – 1960) – Zápisy ze schůzí, podací protokoly, volby, národní správa, konfiskace, evidence obyvatel, národní škola, osvětová beseda, spolky, obchod a služby, evidence zemědělské půdy, lesní hospodářství a myslivost, výstavba, komunikace, rozpočtová agenda, účetní knihy.
  3. Obecná a národní škola dvoutřídní v Pertolticích pod Ralskem – Základní devítiletá škola (1945 – 1974) – Třídní výkazy, školní kronika, osobní spisy učitelů, zápisy z učitelských porad, inspekční zprávy, hodnocení práce školy školní budova.

 

  1. debt collection

    The worst situation is that consumers don’t know till they discover that their private bank accounts are blocked, that there was a lawsuit filed against them or they’d face other related problems. The FCRA restricts the quantity of time the information will show up on your credit score. Bear in mind that the estate market collapse in 2009 attracted to light a massive problem since they might not have everything necessary to lawfully collect from you. You could also include in that letter that they answer with more info about your situation. If you think that your rights are violated, you need to get in contact with the FTC regarding the episode, and you could have the ability to pursue legal actions against the collector. You can begin by saying that you know more about the situation filed against you and you are well prepared to take care of the costs in court. These debt collection practices may be prohibited.

    http://162.248.54.238/wiki/index.php/Unbiased_Report_Exposes_The_Unanswered_Questions_On_Debt_Collection_Buffalo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blog o dění v obci, ale taky mimo ni.