Pertoltice pod Ralskem / neoficiální web

Zrušení místních poplatků – odpad a psi

Vážení,

po pečlivém uvážení jsem já Martin Smolík s Jaroslavem Kučerou a Jirkou Titěrou (zastupiteli) rozhodli, že na zastupitelstvu dne 29.11.2017 navrhneme ZRUŠENÍ vyhlášek na „obecní daně“ a to platby za svoz odpadu 500,-Kč (osoba s trv. pobytem, resp. rekreační objekt) a místní poplatek za psa 40,- Kč od 1.1.2018.

Tento výpadek z příjmu obce NECHCEME nijak kompenzovat, např. navýšením koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Již v současné době má obec v roce 2017 vyšší příjmy v rámci změn v rozpočtovém učení daní (DPH, daň z příjmu právnických osob a fyzických osob) a rovněž vzrostl příjem z daně nemovitých věcí.

Připojujeme se tak k obcím a městům, které již tyto daně (odpad a psi) nevybírají jako např. Noviny pod Ralskem a nově od 1.1.2018 třeba i Ralsko.

Jen si budeme přát, aby všichni začali více třídit komunální odpad, neboť obec má příjem ze separovaného odpadu (papír, sklo a plasty).

Martin Smolík – což bylo následně schváleno: pro 4 a zdržel se 1

Usnesení č.482/2017/ZO

Zastupitelstvo obce Pertoltice pod Ralskem se na svém zasedání dne 29.11.2017 usnesením č. 482/2017/ZO usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Zrušují se obecně závazné vyhlášky

1. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 21.12.2015.

2. Obecně závazná vyhláška č.3/2011, o místním poplatků ze psů ze dne 16.3.2011.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2018.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blog o dění v obci, ale taky mimo ni.