Pertoltice pod Ralskem / neoficiální web

Bohatický vodojem

Někdy začátkem července jsem se dozvěděl o záměru, že v sousedních Bohaticích bude kulturní památka a to Bohatický vodojem a související vodní dílo.

Nedalo mi to a obrátil jsem se s dotazem na MěÚ Česká Lípa. Zde jsem obdržel informaci o rozsahu dotčených pozemků – jedná se o pozemky st. p. č. 101, p. p. č. 108/6, 111/1, 111/2, 111/3, 641, 105/1, 105/2 v k. ú. Bohatice u Zákupy a dále pozemky p. č. 1132 a 1133 v k. ú. Pertoltice pod Ralskem. P.č. 1132 je ve vlastnictví Lesů ČR „Čihadla“ a p.č. 1133 vlastní obec Pertoltice pod Ralskem. Dotčené parcely jsou severně o zamýšlené těžby. Ve věci vede řízení Ministerstvo kultury pod č.j. 30993/2014, které řízení zahájilo v červnu 2014. Od Ministerstva kultury jsem si vyžádal již 17.7.2014  informace s řadou otázek 🙂 , ale prozatím bez odezvy, s tím, že mé podání je evidováno.

Pro představu jsem níže spojil dva obrázky z veřejně přístupného CÚZK a zdrojem druhého je přístupná Dokumentace k DP Pertoltice pod Ralskem na str. 122 ze stránek EIA.

Situace

V sousedství zamýšlené kulturní památky je i rybník ve vlastnictví Obce Pertoltice pod Ralskem – viz loňský článek. Je zajímavé , že jsou zahrnuty jen parcely směrem k zamýšlené těžbě a ne i rybník (asi nebyl součástí toho vodního díla ?)

Toto bude mít určitě dopad na připravovanou těžbu (či případné rozšíření dobývacího prostoru severním směrem) a připravovaný územní plán Pertoltic pod Ralskem, neboť kulturní památky chrání zákon. Jak jsem si pročítal návrh (link na soubor pdf) a odůvodnění (link na soubor pdf) územního plánu Bohatic, zdrojem www.mucl.cz, tak tam ale zmínku o zamýšlené kulturní památce t.j. Bohatickém vodojemu nemohu nalézt.

Dle databáze SAS ČR by to byla již čtvrtá památka na území obce, kde již máme:

3-31-06/1 středověké a novověké jádro obce (sloup se sochou P. Marie Immaculaty) Výpis – viz dřívější článek

03-31-06/5 jeskyně Pekárnička (Backofenhöhle) Výpis – viz dřívější článek

03-31-06/6 Pertoltice – Strážný vrch Výpis – viz dřívější článek

Bohatický vodojem, tedy asi nádrž o víkendu nafotím a dám sem fotečky (foto z náhledu článku je z blízkého rybníka u vodojemu).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blog o dění v obci, ale taky mimo ni.