Pertoltice pod Ralskem / neoficiální web

Kácení aktuálně

Tak nám to zase trochu změnili, zpřísnili 🙁 a vypadnul pojem oplocená „zahrada“ .

Od 1. listopadu 2014 nabývá účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb. ze dne 14. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. a režim povolování a kácení dřevin rostoucích mimo les – viz minulý článek.
Povolení kácení dřevin s obvodem kmene nad 80 cm a zapojených porostů nad plochu 40 m2, podléhá povolení a vlastníci pozemků o povolení takového kácení žádat musí.
Žádat se nemusí o povolení ke kácení ovocných stromů rostoucích na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň, za předpokladu, že se nejsou součástí významného krajinného prvku, památným stromem nebo součástí stromořadí.

Vyhlášku máte ke stažení zde Vyhláška 222_2014.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blog o dění v obci, ale taky mimo ni.