Pertoltice pod Ralskem / neoficiální web

Mé postřehy z 36. zastupitelstva

Sice se zpožděním, ale dostal jsem se k tomu, abych napsal pár řádků a to o tom, co se odehrálo na 36. zasedání zastupitelstva dne 14.4.2014.

Na začátku proběhla informace o uzavírce komunikace v Brništi z důvodu opravy u toku Panenského potoka. Předpoklad úplné uzavírky je do 15.7.2014.

Pak se zastupitelé domlouvali ohledně veřejné schůze v KD (kulturním domě), která byla ve středu 16.4. a to zejména na jejím programu. Pokud to shrnu, tak minulá veřejná schůze v KD měla mnohem vyšší účast – probíralo se kam se sloupem, těžba štěrkopísku, rekonstrukce vodovodního řadu – o které jsem již psal, plánovaná cyklostezka v „zadních“ uličkách v Pertolticích atd., nic nového, co by nebylo ke slyšení na minulých zastupitelstvech.

Jedním z bodů bylo mírné zdražení svozů odpadů pro obec od dodávající společnosti. Hlavní informací bylo, že obec stejně velkou měrou toto dotuje, protože vybrané poplatky toto nepokryjí a je to největší položka v rozpočtu. Otázkou je, zda do budou by nestálo vypsat nové výběrové řízení na svoz odpadu pro naši obec, a tím možná ušetřit. Proběhla i diskuze, zda nezvolit opět 14ti denní svoz odpadu (donutit lidi více třídit odpad), protože dříve v obci byl 14ti denní svoz, ale toto by bylo na širší rozpravu s veřejností a jak se ukázalo na veřejné schůzi 16.4., tak toto asi nemá šanci na prosazení.

Pak byla na programu nabídka od společnosti, která v obci provádí svoz odpadu na „popelnice“ nádoby na bioodpad. Zastupitelé schválili 50% spoluúčast obce, s tím, že proběhne letáčková akce, aby se zjistil zájem. Minimum je 30ks těchto popelnic pro obec/rodinné domy v obci, za cenu 720,-Kč za rok t.j. 18x během sezony. S podporou obce to bude stát tedy 360,-Kč na rok/letní sezonu pro konkrétního zájemce. Pokud máte zájem a anketní lísteček k Vám nedoputoval, tak se zastavte na úřadě.

Dalším bodem bylo, jak oplotit dětské hřiště (dřevěné oplocení, svislé sloupky, plaňky dvojitě atd. – t.j. různé varianty). Na hřišti již byly osazeny sloupky, které byly zakoupeny za 18 tis. Jedná se nyní o osazení 18 polí, jejichž zabetonování včetně práce stálo 15tis. (10tis. práce a 5 tis. beton). Bylo rozhodnuto, že se poptají možní dodavatelé (způsoby oplocení – pole, natření atd.) a bude pak vypsáno výběrové řízení na dodavatele.

sloupky hřiště I.

Závěrem proběhlo pár informací na vědomí pro zastupitele a přítomné osoby:

* inventura proběhla v pořádku.

* otázka kam s historickým sloupem, který je již ve vlastnictví obce – byla navržena místa, s tím, že občanům se dá možnost se k tomu vyjádřit ve středu na veřejné schůzi v KD (a dopadlo to tak, že sloup bude v trojúhelníku před „Lamalem“ a okolí bude upraveno); pojišťovna viníka, který sloup srazil vozidlem je totiž připravena zaslat prostředky po obdržení rozpočtu na opravu; rovnou se nechá vyrobit i soška Panny Marie Immaculaty (za cca. 2-3tis.) – sloup je nemovitou památkou zapsanou u Národního památkového ústavu a památkou je od 3.5.1958 – ID záznamu 125370.

historický sloup

* proběhla informace o tom, proč byly káceny stromy u KD – stromy rizikové – t.j. lidi a majetek ohrožující, na čemž se zastupitelé usnesli již na dřívějším zasedání (kaštan byl dutý a kácení všech stromů doporučila odborná firma; v kácení resp. ořezu se bude i dále pokračovat po skončení vegetačního klidu). Nyní budou vyfrézovány pařezy a to jak u KD, tak i u obecního úřadu v prostoru hřiště, které již brzy bude osazeno zbývajícími prvky, provozním řádem a bude slavnostně otevřeno; u KD to má i další ohlas – došlo k prosvětlení hospody 🙂 t.j. nemusí se svítit i ve dne. Pro zajímavost – na fotu níže vidíte v pozadí císařský dub F.J.I., do kterého před pár lety uhodil blesk.

kácení I. kácení II. kácení III.

* proběhl audit – nezjištěna jakákoli pochybení; k nahlédnutí na úřední desce.

* dále se zastupitelé zamysleli nad KD, resp. opravou zadní zdi, která se rozpadá a o nutnosti její opravy. Starostka nechala zpracovat předběžnou kalkulaci, aby zastupitelé věděli o jakou částku by se jednalo a to o 250tis. práce s materiálem tzv. od A-Z, avšak toto je v ceníkových cenách, kdy výběrové řízení by cenu určitě snížilo. Pokud by se jednalo i o opravu popraskané fasády v přední části, tak by byla částka kolem 0,5 mil. V rozpravě zaznělo, že do KD se již „vrazilo“ několik miliónů  (koupí a rekonstrukcemi atd.) a stále to není u cíle, neboť KD je zprovozněn jen částečně.

zadní zeď KD v Pertolticích pod Ralskem

* na závěr probíhaly organizační přípravy k Pertoltickým slavnostem – s tím, že kolem poledne by byla tradiční mše v Kapli sv. Prokopa, pak by na provizorním podiu u rybníka vystoupil Jan Popleta, Hurwajs a další kapely … Kábát revival. Jsou domlouvány i atrakce pro děti – skákací hrad atd., a bude i ohňostroj. V rámci této akce by měla být uzavřena úplně místní komunikace u rybníka, cca 400 metrů. Od výstavby provizorní lávky ke KD od rybníka zastupitelé ustoupili vzhledem k nákladům a k zajištění bezpečnosti, ač proti této jednorázové akci nemělo Povodí Ohře připomínek. Rozpočet celé akce je zatím cca 120tis. s tím, že bude vybíráno vstupné od návštěvníků slavností a něco se vybere i na „stánkovném“ od prodejců občerstvení apod. Podrobnosti se dočtete na plakátech, které před akcí budou viset v obci. Slavnosti proběhnou v sobotu 5. července.

Pokud se juknete na program zasedání zastupitelstva na oficiálních stránkách obce, tak jsem se o některých bodech nezmínil, protože nejsou tak zajímavé, jako např. rozpočtové změny, záměr prodeje pozemku, pronajmutí pozemku pro umístění billboardu atd.

Plánuji psát o zastupitelstvu pravidelně – pokud se na něj dostanu – takže se můžete těšit na článek z příštího 37. zasedání zastupitelstva 🙂 martin.smolik@pertolticepodralskem.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blog o dění v obci, ale taky mimo ni.