Pertoltice pod Ralskem / neoficiální web

Mé postřehy z 39. zastupitelstva

Ve středu 30. července proběhlo 39. zastupitelstvo obce. Vzhledem k zaneprázdněnosti jsem se k uveřejnění postřehů dostal až nyní. Z řad veřejnosti jsme tam byli pouze dva občané Pertoltic pod Ralskem a jako host tam byl navíc hospodář obecních lesů.

Na začátku bylo přidáno několik bodů k programu, který byl vyvěšen, a i těmto bodům se budu níže trochu věnovat.

Začátkem proběhlo pár informací, a to k záměru těžby .. EIA ještě není hotova, cesta k dobývacímu prostoru se bude muset dát do územního plánu. A proběhla i informace ohledně Bohatického vodojemu o němž jsem již psal. V rámci kontroly minulého usnesení zaznělo, že žaloba na historický majetek ještě nebyla podána; předžalobní výzvu ohledně rizikového stromu má advokát a že starostka vypověděla zakázku ohledně vyřízení dotace (projektu) na centrum obce. Byl diskutován stav zadních cest, kdy v souvislosti s opravou vodovodního řadu, budoucí cyklotrasou (u které je otazník, viz předchozí článek) a rozhodování, zda a jak opravit, zda využít opravy vodovodního řadu a komunikaci snížit na původní výšku (s tím souvisí jednat již nyní se zhotovitelem), no prostě toho v diskuzi zaznělo moc, tak starostka zjistí, na kolik by vyšel asfaltový povrch.

No a nyní k jednotlivým bodům. Splašková a odpadová kanalizace u úřadu byla ve velmi špatném stavu, což se zjistilo při budování záhonků, proto se to opravilo.

odpad u OU_2odpad u OU_3

V této souvislosti zaznělo, že na úřadě ukončila 14denní praxi jedna studentka – obor zahradnictví, kdy některá místa za pomoci zaměstnanců obce prokoukla (např. u sloupu FJI, císařského dubu a prostoru kulturního domu)

FJI IMG_20140807_120145

Dalším bodem bylo posouzení stavu rizikových stromů a jejich řešení – viz článek a diskuze pod ním. Zastupitelé zhodnotili, že se akce Pertoltické slavnosti velmi podařila. Dohromady vyšla akce na nějakých 133212,-Kč, ale je nutno odečíst nějaké položky, neboť např. halogen tam zůstane na další akce, pak nakoupené dopravní značky se mohou použít třeba na povodně, zůstalo i mnoho pásek na ruku na další akce, rovněž zůstala i trička pořadatelů atd., na vstupném se utržilo cca. 15tis., takže akce přišla na nějakých cca. 60tisíc. Dalším bodem byl termín veřejné schůze, kde bude prezentována práce, kterou se povedlo odvést a bude nasloucháno občanům, neboť ti na zastupitelstvo nechodí – termín je stanoven na 19. září 2014 v kulturním domě od 18:00.

Dalším bodem, přidaným, byly tři autobusové zastávky, resp. jejich obnova (dvě u „rakvárny“ a jedna u obecního úřadu). Zastupiteli byl vybrán typ zastávky z několika nabídek a to za cenu 230tis. včetně rezervy na materiál (na ukotvení zastávek), s tím, že součástí není práce a zastupitelé by mohli tyto zastávky smontovat a osadit. Financováno výhradně z rozpočtu obce. Zde mne napadalo, že se nebude dávat nová zastávka ve směru na Brniště (za viaduktem), neboť tato není na pozemku obce a s vlastníkem pozemku se již na jednom z minulých zastupitelstev dohodli na jednorázovém vypořádání (obecní úřad nevyužil práva vydržení a bohužel si již nepamatuji, zda tedy po jednorázovém vypořádání byla/nebyla sepsána i smlouva o věcném břemeni), no a proč mne to napadá, protože se u „rakvárny“ mají objevit dvě nové zastávky (jedna bude obnovena a druhá nahradí stávající), no a obě nejsou / nebudou na pozemku obce, protože obnovená má být na parcele Libereckého kraje a ta stávající je na parcele právnické osoby. Ale to je maličkost a ke spokojenosti občanů se to určitě vyřeší.

horní zastávky _ 2 horní zastávky horni zastávky _ 1

Opět se řešilo umístění historického sloupu, neboť jak již na minulém zastupitelstvu zaznělo, tak památkáři nesouhlasili s přemístěním na vzdálenější místo a tak se dá na původní místo.

Na dětské hřiště budou umístěny další prvky a to stůl na stolní tenis (betonový) za 19tis. plus doprava 4tis. a elipsovité zařízení v nerezu za 44tis.

Posledním bodem bylo hospodaření v obecním lese. Ono to bylo vlastně hned na začátku zastupitelstva, ale aby hospodář nečekal, tak zastupitele informoval o hospodaření a čelil jejich dotazům (např. proč se netěží tzv. na stojáka, zda by z toho obec neměla větší příjmy, na což hospodář uvedl, že toto by bylo vhodnější u větších ploch a ne u probírek, které se dělají nyní, např. jak se loni káceli duby, tak tam by prodej na stojáka byl možný), s tím, že letos je vytěženo cca 504 kubíků a např. loni se vytěžilo 300 kubíků dubů. No a nějaký závěr .. probírky budou pokračovat. Kolik obec vydělala za rok 2013, a v současném roce 2014 nezaznělo.

Závěrem byla nakousnuta problematika Kamelotu, s tím, že účast dětí je stále vysoká, ale je třeba se zamyslet nad financováním od nového roku, t.j. sehnat nějakou dotaci apod. Zde bych napsal, že i kdyby to měla obec financovat ze svého, tak je to jen dobře, ale věřím, že se na provoz nějaká částka sežene z nějakého dotačního titulu apod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blog o dění v obci, ale taky mimo ni.