Pertoltice pod Ralskem / neoficiální web

Ochrana přírody

Občas o tom padne na zastupitelstvu zmínka, že tu máme nějaké ty lokality, kde poletuje nějaký ten motýlek … atd., kde je trochu jiný režim. Např. při posuzuvání těžby štěrkopísku se vylučoval vliv na Naturu 2000.

Při hospodaření v těchto lokalitách (např.  při kácení stromů, výstavbě nemovitostí a dalších různých činnostech) se musí dbát na to, aby nedošlo k ohrožení významných druhů, což přináší soukromým vlastníkům i obci přinášet určitá omezení – viz zákon Zákon o ochraně přírody a krajiny.

Tak se třeba informace shromážděné zde na jednom místě budou někomu hodit 🙂

Vytvoření soustavy Natura 2000, tedy sítě ptačích oblastí a evropsky významných lokalit, je povinností každého členského státu Evropské unie a je to stanoveno nařízením naší vlády. Výše uvedený zákon definuje i ÚSES (Územní systém ekologické stability), které v obci taky máme.  ÚSES je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Ochrana ÚSES je dle zákona povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

Dohledat lokality platné pro Pertoltice pod Ralskem byl pro laiky docela problém 🙂 ale nový mapový portál Libereckého kraje, to hodně zjednodušil, neboť tam lze nalézt nejen ochranu přírody, ale i podrobné záplavové (povodňové) mapy, které jsem zveřejnil zde. Mapy se tedy hodí všem vlastníkům, jenž chtějí „něco“ dělat v chráněných lokalitách. Ale i nevlastníkům, protože jisté činnosti tam jsou zakázány ze zákona o ochraně přírody a krajiny – viz třeba prohánění na motorkách a čtyřkolkách.

A co to v Pertolticích pod Ralskem máme (dal jsem i odkazy) ?

klínatka rohatá

losos obecný

modrásek bahenní

modrásek očkovaný

přástevník kostivalový

vrkoč bažinný

vydra říční

Níže na mapce je žlutě Natura 2000, zeleně ÚSES, je tam vyznačen i památný strom. Jde tedy o geoportál Libereckého kraje. Na printcreenu níže je vidět, že lze nalézt i bližší informace – viz třeba červeně vyšrafovaný budoucí rybník.  

 geoportalLBKgeoportalLBK_2

Mapy se stejným obsahem lze nalézt i na jiném portálu a to na mapy.nature.cz

 mapy_nature_cz

Příslušné dokumenty lze nalézt na stránkách ministertva životního prostředí a životního prostředí Libereckého kraje. Níže naskenováno zmiňované nařízení vlády.

EVL Horní PloučniceEVL Horní Ploučnice_mapka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blog o dění v obci, ale taky mimo ni.