Pertoltice pod Ralskem / neoficiální web

Územní plán

„Vážení občané,

zastupitelstvo obce Pertoltice pod Ralskem se rozhodlo pořídit územní plán obce, který má stanovit základní koncepci rozvoje území obce. Záměry a náměty je třeba včas předložit zpracovateli zadání. Na úřední desce naleznete dotazník spolu s průvodním dopisem, na kterém je třeba uvést Vaše požadavky. Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na Obecním úřadě, nebo zasílejte na adresu Městský úřad Česká Lípa, Úřad územního plánování, nám. T.G. Masaryka č.p.1, 470 36 Česká Lípa. Termín: do konce července 2013. “ (zdroj www.pertoltice.cz – oficiální stránky)

Co nastane od 1. 1. 2016, jestliže si obec nepořídí územní plán ?

V tom případě bude mít obec pouze intravilán z roku 1966 dle § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona. Vně intravilánu bude možné realizovat jen stavby uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona “ V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.“

Tak neváhejte a pokud jste vlastníky parcel v kú Pertoltice pod Ralskem a máte nějaký záměr, tak vyplňte dotazník a odešlete jej, protože budoucí využití ploch bude závazné !

Dotazník je ke stažení z oficiálních stánek zde:  Dotazník – územní plán [v PDF] . Snad se všem vyjde vstříc a stihne se to do 1.1.2016, t.j. nebude se využívat opravných prostředků vůči opatření obecné povahy- Územnímu plánu.

katastr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blog o dění v obci, ale taky mimo ni.