Pertoltice pod Ralskem / neoficiální web

Těžba štěrkopísku

29. zastupitelstvo obce Pertoltic pod Ralskem navštívil Pavel Josefus zástupce společnosti České štěrkopísky, s tím, že mají v záměru těžit štěrkopísek v blízkosti lokality Na Čihadle, která je u hranice s katastrem Bohatic u Zákup. Na mapce označeno šipkou. Pavel Josefus uvedl, že je v obci Pertoltice pod Ralskem na jednání zhruba po roční době a má nové informace.

Katastrální mapa Pertoltice pod Ralskem

Na zastupitelstvu byli i hosté/občané z Bohatic, kteří se obávají, že přijdou o vodu ve studních. Zde dodám, že Bohatice nemají vodovod. K tomuto jim zástupce Pavel Josefus řekl, že společnost je připravena provést u každé nemovitosti vrt. Bylo možno slyšet i názor, že se obávají, že Bohatický potok bude bez vody. Více v článcích Deníku najdete zde  a Českého rozhlasu najdete zde , neboť jejich redaktoři byli na zastupitelstvu také přítomni a v jejich článcích je zejména řešena problematika vody v  Bohaticích.

Přístup a hlavní doprava by probíhala od hlavní komunikace, která je ve směru z Mimoně na Bohatice u Zákup (výjezd u prasečáku na rovince), s tím, že by se využila již stávající komunikace mezi poli, s tím, že by se zpevnila.

Zaznělo rovněž, že dle smlouvy, kterou již měly Pertoltice pod Ralskem podepsat, či dle ústních informací – tak měla probíhat těžba jen suchou cestou, ale v současné době je navrhována těžba i mokrou cestou a to v severozápadní části, což je výrazná změna oproti původnímu plánu. Bude totiž dotčena hladina spodní vody, neboť bude těženo až 15 metrů pod ni. V brzké době, v řádech týdnů, má být podle Pavla Josefuse hotova analýza vlivů těžby na životní prostředí, která bude Ministerstvem životního prostředí předložena i Bohaticím a Pertolticím pod Ralskem. Těžba by měla probíhat cca 14 let a to jak na zemědělské půdě tak i lesní, s tím, že po vytěžení má dojít k rekultivaci (částečné zalesnění) a pozemky by byly předány obci. Na místě by měl vzniknout cca. 3 hektarový rybník. Jak se podíváte do mapky, tak rybníček už tam je (foto zde ve starším článku najdete zde), který ústí do Malého zákupského rybníku a pak do Zákupského rybníku (koupaliště), tj. neteče obcí Bohatice u Zákup. Zbytek pozemků, které jsou ve vlastnictví společnosti navrhl Pavel Josefus k bezúplatnému převodu po vytěžení na obec Pertoltice pod Ralskem. Očekávají, že vytěží 125tisíc tun ročně.  Dále sdělil, že ve směru na Bohatice vznikne ochranný val, t.j hráz a i zábrana proti hluku. Pracovní doba v případě těžby bude přes den.

Nezaznělo, jak se společnost vyrovná s obcí za stromy, které jsou na parcele č. 1133 a jsou ve vlastnictví obce a co obec dostane za pronájem. To bylo asi to hlavní – dozvědět se, co z toho obec bude mít. Bylo sděleno, že společnost je ochotna uhradit náklady na územní plán obce, kdy se domnívám, že částka je docela malá, protože územní plán pro naši obec bude stát cca. 800tis., protože tu nemáme „nic složitého“ jako třeba sousední Noviny pod Ralskem, které mají DIAMO a je tam dotčena spousta organizací. A zaznělo, že územní plán by mohl být z dotace a peníze by byly využity na něco jiného. Bohužel smlouvu, která je výše zmíněna nemám, ale na obci určitě bude k nahlédnutí, příp. nic nebrání rychlé žádosti o kopii dle z.č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.

České štěrkopísky nevlastní všechny pozemky, např. bylo slyšeno, že je před popisem koupě pozemků od Lesů ČR – (parcela č. 1132) a od Státního pozemkového fondu (což je nástupnická organizace Pozemkového fondu) –  (parcela 1186/4). Otázkou je, zda jde/nejde o pozemky (a dle předložené mapy, kterou předkládal zástupce společnosti, skutečně jde o „sporné historické“ pozemky), které byly součástí historického majetku obce Pertoltice pod Ralskem a na které obec Pertoltice pod Ralskem – tedy zastupitelstvo svým hlasováním se nevyjádřilo souhlasně k podání žalob, což najdete v usnesení zde. O historickém majetku obce jsem psal již dříve před 28. zastupitelstvem zde . Obec se tím tedy teoreticky mohla připravit o možný příjem, tj. pokud by byla žaloba úspěšná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blog o dění v obci, ale taky mimo ni.