Pertoltice pod Ralskem / neoficiální web

Úpravy Panenského potoka II.

Navážu na článek z 22.10., který je k přečtení zde , neboť jsem dnes obdržel odpověď na své otázky od pracovníka Povodí Ohře, kterému děkuji.

Nyní si lze učinit obrázek o tom, jak se lze lépe ochránit před povodní a proč dílo nebude realizováno, protože budování nižší protipovoďnové ochrany by zřejmě nemělo smysl, jak se ukázalo při letošní červnové povodni, kdy Panenský potok byl téměř na Q2 a všichni si představíme kam až voda sahala. Vynaložené prostředky by tedy ochránily zhruba jen prostory, které byly letos zaplaveny a nebyl by vyřešen vyšší okamžitý průtok u povodní mající  Q nad 2.

„Dobrý den, pane Smolíku,

omlouvám se za zdržení.

– proč se nenavrhne efektivnější (t.j. poměr mezi vynaloženými prostředky a uchráněnými hodnotami) protipovodňové opatření, aby splňovalo parametr efektivity; když už ne na celém toku, tak vyhodnocení ekonomické efektivnosti jen v některých částech

Nejsou zde pro efektivnější ochranu podmínky, zejména prostorové a morfologické. Znamená to, že se do příslušného území jiné protipovodňové opatření nevejde jak půdorysně, tak i výškově (vlivem velmi nízkých sklonů).

– zda můžete více rozvést „Povodí Ohře vyzvalo majitele nemovitostí v záplavovém území, aby si zažádali o vlastní ochranu. My jim budeme schopni říci, jakým způsobem chránit nemovitost, a budeme spolupracovat.“ a to jaká vlastní ochrana je myšlena, t.j. co si pod tím představit (např. vlastní
mobilní protipovodňovou zeď, zpětné klapky na odpad … )

Každý, kdo bude chtít řešit ochranu své nemovitosti před povodní musí mít zpracovaný povodňový plán své nemovitosti, to ukládá vodní zákon, a musí deklarovat zájem protipovodňovou ochranu realizovat. Způsob ochrany je právě to, co může vlastník se zástupci Povodí Ohře konzultovat. V jednotlivých případech to může být různé – mobilní stěny, zpětné klapky, čerpací studně, utěsnění otvorů v domech, stavební úpravy domů (přízemní prostory přeměnit na snadno vystěhovatelné s minimalizováním škod) apod.

– bylo zpracováno více variant protipovodňové ochrany a je možné emailem zaslat vyhodnocení ekonomické efektivnosti schválené varianty

Více variant dle mých informací nebylo, byla navržena maximální možná ochrana. I ta byla pouze na dvouletou povodeň. Byly ale vyprojektovány 2 etapy, jedna se realizovala v Mimoni na soutoku s Ploučnicí a druhá měla být realizována v Pertolticích. Ta realizovaná částečně Pertolticím také pomáhá, protože nedochází k tak velkému vzdutí hladiny vody v Panenském potoce. K ekonomické efektivnosti ještě podklady nemám. Hodnocení prováděl strategický expert v jedné z fází podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu.

S přáním příjemného dne

Ing. Jan Svejkovský“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blog o dění v obci, ale taky mimo ni.