Pertoltice pod Ralskem / neoficiální web

Mé postřehy z 38. zastupitelstva

Ve středu (včera) 4.6.2014 proběhlo 38. zasedání zastupitelstva. Z řad veřejnosti jsem tam byl bohužel sám, tak pár informací pro Vás, čtenáře.   

Na programu bylo celkem 11 bodů. Hned na začátku navrhla starostka přidání několika bodů a v průběhu byly přidány i další.

Na začátku bylo tedy schválení programu a kontrola minulého usnesení. Zde proběhla informace, že proběhlo ošetření stromů od odborné firmy u KD a u kostela. Na první pohled to není vidět, ale stromy jsou i vyvázány. Jak bylo minule schváleno, tak v obci bude kontejner na textil – příjem pro obec cca. 500 – 1500 Kč. U hřiště je nový koš na odpadky, u rybníka na zkoušku nainstalován halogen – napojuje se na přípojku vánočního osvětlení na stávajícím sloupu. Rovněž na hřišti u úřadu přibyla lampa, která osvěcuje toto hřiště.

A nyní k jednotlivým bodům. 

Žádost o finanční příspěvek pro RAFAEL byla zamítnuta. Dalším bodem byla těžba štěrkopísku, kdy zastupitelé se usnesli, že se počká na vyřízení záležitosti ohledně historického majetku a v souvislosti s tím byl přidán bod a to revokace minulého usnesení, s tím, že obec podá žalobu, aby jí byl vrácen historický majetek (k této problematice jsem už několikrát psal, naposledy viz mé postřehy z 37. zastupitelstva). Výrobu prvků na dětské hřiště – plastik, která byla na minulém zasedání odložena (viz minulý článek) se ani nyní při větším počtu zastupitelů nepodařilo prosadit. Dalším bodem bylo, že někteří občané se nestarají o své stromy, které jsou nahnuté nad jiné parcely a hrozí jejich pád a to i na místa, kam je veřejný přístup a může dojít k ohrožení osob a majetku. Zde se zastupitelé usnesli, že dotyčným bude obcí zaslána předžalobní výzva, z již zmíněných důvodů. K rozpočtu na Pertoltické slavnosti bylo možno slyšet, že vstupné bude 50,-Kč, děti do 15ti let zadarmo, stánky – prodejci tam budou zdarma, protože jde o I. ročník a nikdo se zatím nepřihlásil, je objednán ohňostroj za 13tis. a rozpočet byl navýšen na 120tis. No a jelikož máme ten supervolební rok, a blíží se nám komunální volby, ve kterých budu také kandidovat, tak mne zajímal bod o počtu zastupitelů na příští volební období, kdy vše zůstane při starém, jak je tu již zvykem a bude 7 volených zastupitelů. V minulém článku jsem věnoval odstavec finančnímu daru na dítě; nyní to již nechci více rozebírat, jak kdo hlasoval (proti, pro, zdržel se) můžete zjistit po nahlédnutí do zápisu, jen k tomu dodám, že je stále obava, aby se pak nestrhla lavina žádostí a že obecní úřad nebude nahrazovat sociálku, s tím, že konkrétní věc (pomůcku, kočárek …) by možná přispěli, ale jen možná. Jak jsem minule psal, tak informaci o počtu postižených dětí, které máme v obci, jsem ještě od ministerstva k dnešku neobdržel a na zastupitelstvu to nezaznělo, neb se po tom nikdo nepídil. Směrnice se k tomuto – dotacím, pro spolky, sdružení, FO atd. nebude schvalovat, nebyl by na to čas, kdo by to vyhodnocoval a tak se to nechá nastaveno, jak je to nyní (dle mne trošku netransparentně, neboť jsem ještě na žádném zastupitelstvu neslyšel, že by v rámci usnesení byla začleněna podmínka, aby příjemce příspěvku/dotace musel dokládat vyúčtování apod. –  čímž nenaznačuji, že se to dělá nyní špatně, aby se necítil někdo dotčen).

A nyní k přidaným bodům, konkrétně 12-18. 

Obec schválila text (resp. obec byla informována, aby případně napsala připomínky a rovněž  mohou připomínky napsat občané; bylo to na úřední desce Města Mimoň) k oznámení informace o zpracování souhrnu doporučených opatření pro Evropsky významnou lokalitu – Natura 2000 pro AOPK ČR – výzva obci/občanům k připomínkám ke stažení zde. Ve věci se jedná o to, že obec navrhla, aby se lépe hospodařilo na Panenském potoce, tj. pravidelné čištění usazenin atd. K tomuto se vyjádřilo třeba již Brniště, které chce prohloubit koryto a poukazuje na historii – ke stažení zde. Pokud by se k tomu chtěl vyjádřit písemně někdo z Vás, tj. vlastníků pozemků u Panenského potoka, resp. v Natuře 2000, tak napište na AOPK ČR – mapku, co je v Natuře 2000 najde zde .

Dalším přidaným bodem bylo zpracování projektu na centrum obce s chodníky, vyvýšeným přechodem atd. Včetně zpracování dokumentace pro žádost o dotaci na tuto akci. Celkem projekty a zpracování žádosti o dotaci  vyjde na 196tis. a 30tis. Cena díla, včetně vyměření, přeložek a dalšího bude tedy známa po zpracování projektu.

Pak se přidal bod ohledně přidání herních prvků na dětské hřiště – přidají se tři v ceně do 70tis. Mohu prozradit, že tam bude stůl (betonový) na stolní tenis, tak se děti můžou těšit.

Pod bodem 16. byla revokace usnesení ohledně historického majetku, kdy bude obcí podána určovací žaloba; předpokládané výdaje na právní zastoupení jsou asi 50tis., s tím, že obec může získat majetek v hodnotě pár miliónů, neboť jde o parcelu, na které má probíhat těžba. O historický majetek se například úspěšně soudili sousední Zákupy, které v archivech dohledali účetní doklady, že se jejich město o ty konkrétní lesy staralo – hospodařilo tam. Samozřejmě je riziko, že to obec „nevyhraje“, ale případný zisk z této akce by byl vysoký a i z hlediska historického a bude dobře, že obec pro to udělala vše, co bylo v jejích silách.

Předposledním bodem bylo odsouhlasení nákupu pozemku v sousedství KD, kde je císařský dub, neboť je zde  plánováno vybudování chodníku, malého parčíku a zapadá to do koncepce středu obce, t.j výše zmíněného projektu. Císařský dub není památným stromem a obec plánuje jeho údržbu, vyvázání, neboť do něj před pár lety uhodil blesk, což je na něm vidět. A jednou tam bude i informační tabule, aby každý věděl, kdo ten strom vysadil a proč.

Posledním bodem bylo usnesení, že nebude vyhověno žádosti – interpelaci – z řad občana, a to na přemístění koše, neboť k tomu není důvod a současné umístění plně vyhovuje, t.j. je na obecním pozemku, nebrání ve vjezdu, není o obytné části domu.

Zbývají věci na vědomí  

Je nutno pojistit rozhlas, neboť to je v dotačních podmínkách a dosud nebyl pojištěn. Cena rozhlasu je cca 700tis,-Kč. Byly osazeny lampy v „trampolínové ulici“, kdy k tomuto jsou z čřad občanů skvělé ohlasy. Historici nesouhlasí s přesunem historického sloupu k LAMALU, takže půjde na původní místo; nadále probíhá jednání s pojišťovnou ohledně plnění z pojistné události. Reklamace mostu pokračuje; starostka uvedla, že poškození/narušení trámů  (již 5) pozná každý a když se juknete pod most, tak je natřena jen půlka konstrukce a zbytek koroduje. Skončí zaměstnanci VVP (v červnu)  a vedoucí Kamelotu (rovněž letos), tj. je potřeba zamyslet se nad tím, zda přijmout další VPP a nad financováním Kamelotu. Už byl konečně vyúčtován ples od Ochranného svazu autorského; obec zaplatí na autorských odměnách 16.138,-Kč a tím je akce uzavřena. Starostka připomenula, že se blíží volby, kdy ještě není znám přesný termín, kdy budou volby vypsány, ale pokud by byl vybrán nejbližší tj. v září 19.-20., tak kandidátní listiny by bylo možno dávat na registrační úřad v Mimoni již 26.6. K tomu dodám, že např. Město Mimoň bude počty zastupitelů schvalovat až 19.6. a všechny potřebné vzory jsou na stránkách Města Mimoň s odkazem na stránky Ministerstva vnitra. Odložený bod, viz minulý článek, o zvýšení úhrad za zřízení věcných břemen je odložen na příště.

 Tak a je to vše. Těším se na 39. zasedání zastupitelstva. Martin Smolík, občan Pertoltic pod Ralskem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Blog o dění v obci, ale taky mimo ni.